Dziwne i trudne słowa

Na tym blogu staram się używać języka inkluzywnego – czyli takiego, który nikogo nie wyklucza. Używam w tym celu dwóch form:

  • forma z “x”, czyli byłx, chciałxbyś, miłx, pięknx – “x” to miejsce, gdzie możesz wstawić w głowie literkę, która pasuje do używanych przez siebie zaimków. W odniesieniu do mnie te zaimki brzmiałyby “była, chciałabyś, miła, piękna”;
  • forma z “_” czyli na przykład student_ka, wyszła_wyszedł – piszę dwie najczęściej używane w języku polskim formy, a “_” to miejsce, w które osoby używające innych zaimków mogą wstawić w głowie własne.

Więcej na ten temat przeczytacie na stronie zaimki.pl.

Piszę często o samobójstwie i używam słów, których znaczenie na początku nie było dla mnie oczywiste. Poniżej umieszczam więc krótki słowniczek najważniejszych pojęć, który będę aktualizować. Wyjaśniam, w jakim znaczeniu ja używam tych słów; w internecie możecie czasem znaleźć trochę inne definicje. Jeśli coś jest niejasne, pytaj!

efekt Wertera – sytuacja, w której jakieś dzieło kultury albo artykuł w czasopiśmie powoduje znaczący wzrost liczby samobójstw

postwencja – pomoc osobom, których bliscy popełnili samobójstwo

prewencja – zapobieganie samobójstwom

suicydologia – nauka o samobójstwie. Jest interdyscyplinarna, czyli obejmuje kilka obszarów. Suicydologami mogą być między innymi psycholodzy_psycholożki, kulturoznawcy_kulturoznawczynie, psyciatrzy_psychiatrki, socjologowie_socjolożki.

zachowania samobójcze – zbiorcze określenie na samobójstwa i próby samobójcze