pexels-photo-large-1

Encoding House – platforma VOD

VOD w tłumaczeniu na polski oznacza po prostu wideo na życzenie lub żądanie. Usługa ta pozwala na to, żeby oglądać nadawany materiał filmowy albo odsłuchiwanie nadawanego nagrania dźwiękowego w czasie, który ktoś sobie wcześniej wybrał. Czas ten jest późniejszy niż emisja. Audycja może być także nadawana „na żywo” i dzięki temu może zostać przesunięta w odbiorze dla pojedynczego słuchacza czy widza.

Oglądanie na życzenie stało się popularne już od pojawienia się magnetofonów. Wymagają one jednak użycia wielu kaset video, a ich proces przewinięcia oraz zmiany kasety trwa sporą ilość czasu. Z tego właśnie powodu często uznaje się go po prostu za niewygodny. Prawdziwą popularność wideo na życzenie zyskało w erze cyfryzacji sygnału audiowizualnego. Dopiero w tym momencie przekaz został przyspieszony oraz pojawiła się dostępność do danych, jak i archiwizacja. Z kolei taki prawdziwy progres wystąpił wraz z rozwojem szerokopasmowego dostępu do internetu, jak i telefonii generacji trzeciej.

Wraz z rozwojem technologicznym pojawiły się cyfrowe odpowiedniki magnetowidu, które objawiały się w postaci stacjonarnych nagrywarek wideo wraz z dyskiem twardym. Ponad to urządzenia te mogę tworzyć prywatną bibliotekę wideo, ponieważ znacznie wydłużył się czas nagrywania i obecnie może on sięgać nawet setek godzin. Nagrywanie bieżących audycji telewizyjnych przez urządzenia PVR, czyli na przykład w ciągu jednej doby, pomaga w późniejszym odtwarzaniu tylko wybranych nagrań. Pora odtwarzania jest oczywiście dowolna. Ponadto jest także możliwe to, aby nagrywać tą samą audycję z odtwarzaniem opóźnionym.

Wideo na żądanie będzie prawdopodobnie stanowić usługę standardową, która udostępniona jest przez tych samych dostawców sygnału telewizyjnego. Przenosi bowiem wypożyczenie tradycyjne kaset VHS oraz płyt DVD do mieszkań prywatnych.

Ważne jest także to, iż VOD może również dotyczyć każdej audycji, która nadawana jest publicznie, czyli bezpłatnie. Najczęściej każdy operator VOD daje możliwość tego, żeby zamówić pojedynczą pozycję za opłatą jednorazową. Oferują także nieograniczony dostęp do określonej zawartości video całej kolekcji. Dzieje się to w ramach subskrypcji po tym, jak wykupi się abonament.

Istnieją internetowe serwisy, które jeśli nie zostaną podpięte do żadnego operatora, to mogą mimo to oferować usługi typu wideo na życzenie. Najczęściej odbywa się to jako Catch Up TV, czyli po prostu powtórki programów po emisji telewizji. Telewizja internetowa pozwala użytkownikom na to, aby wybrać treść programu, serialu albo filmu, w każdym czasie. Można skorzystać z archiwum albo z katalogu kanałów. Niewątpliwie obie formy oglądania telewizji internetowej pozwolą na to, żeby pobierać treści bezpośrednio z nośnika podłączonego do komputera użytkownika lub po prostu z odtwarzacza multimedialnego.

Internetowe platformy pozwalają także na to, aby odbierać treści na wszystkich urządzeniach, które mogą korzystać z internetu, dzięki wsparcie urządzeń terminalowych (w tym wypadku jest zbędne to, aby instalować specjalne oprogramowania). Enconding house może zatem stanowić doskonałe narzędzie kodujące. Technika idzie nadal do przodu, także kto wiem, czym się w kolejnych latach będziemy posługiwać.